Skip to main content

Spotkanie w sprawie przydomowych oczyszczalni ścieków

2010-08-09

Dnia 27 lipca 2010r. w sali GOK w Rychlikach odbyło się spotkanie dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Instytut Ekologii Stosowanej przedstawił ofertę budowy naturalnych, przydomowych, roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków. System ten pozwala w sposób prosty, tani a przede wszystkim skuteczny rozwiązać problem powstających ścieków bytowo-gospodarczych z indywidualnych posesji. Przy zainteresowaniu mieszkańców Gmina zakupiłaby dokumentację techniczną, dzięki czemu mieszkańcy otrzymują projekt nieodpłatnie oraz pomoc przy lokalizacji i przygotowaniu zgłoszeń do Starostwa oraz nadzór budowy.

Teren Gminy Rychliki jest w niewielkim procencie objęty kanalizacją, stąd też istnieje potrzeba podejmowania wysiłku rozwiązania problemu w przedmiocie zagospodarowania ścieków bytowych. Miejscowości o zwartej zabudowie obejmie budowa kanalizacji, natomiast w miejscach o zabudowie rozproszonej muszą powstać przydomowe oczyszczalnie ścieków.