Skip to main content

Odpowiedź na interwencję policji

2011-04-27

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Rejon Dróg Wojewódzkich w Elblągu odpowiedział na pismo komendanta pasłęckiej policji nadkom. Edwarda Szydłowskiego w sprawie złego stanu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku przebiegającym przez gminę Rychliki, którego treść publikowaliśmy w dniu 08 kwietnia 2011 r.

więcej na: www.527.cba.pl