Skip to main content

Odpowiedź Starosty Elbląskiego

2019-04-12

Odpowiedź Starosty Elbląskiego w sprawie realizacji zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Śliwica – Barzyna – Rychliki od km 4+270 do km 9+957″.
POBIERZ ODPOWIEDŹ