Skip to main content

Zgłoszenia szkód łowieckich – ZKŁ “Bóbr”

2013-02-15

Zarząd Koła Łowieckiego “Bóbr” w Pasłęku informuje, że do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne (dziki, jelenie, daniele i sarny) w uprawach i płodach rolnych na terenie Gminy Rychliki uprawnionym jest pan Marian Lisowski, zam. 14-411 Rychliki, Buczyniec 1. Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym wystąpiła szkoda zgłasza ją w formie pisemnie w terminie siedmiu dni od dnia jej wystąpienia.