Skip to main content

Ogłoszenie

2020-04-09

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicy informacyjnej sołectwa Krupin – Kiersity oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostały zamieszczone w dniu 09.04.2020 roku, na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu (działka nr 4/68 w Krupinie, działka nr 2/12, nr 2/13 i nr 2/14 w Kiersitach, obręb geodezyjny Krupin Gmina Rychliki). Treść wykazów do pobrania.