Skip to main content

Ogłoszenie

2019-07-18

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicy ogłoszeń sołectwa Święty Gaj oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego. Treść wykazu do pobrania.