Skip to main content

Ogłoszenie

2020-09-25

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicy ogłoszeń sołectwa Jelonki, a także na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ została zamieszczona informacja o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4kV w miejscowości Jelonki Gmina Rychliki, dla potrzeb zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 146/20, na działkach o nr ew. 407/3, 295/2, 146/16, 148/18 oraz 146/20 w obrębie Jelonki Gmina Rychliki. Pobierz treść ogłoszenia.