Skip to main content

Ogłoszenie

2020-10-02

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach, na tablicy ogłoszeń sołectw Rychliki, Wysoka oraz Wopity, a także na stronie internetowej UG Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostały zamieszczone ogłoszenia o ogłoszonych na dzień 6 listopada 2020 r. przetargach na sprzedaż nieruchomości gminnych. Treść ogłoszeń do pobrania znajduje się poniżej: