Skip to main content

Ogłoszenie

2019-07-18

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicy ogłoszeń sołectwa Jelonki oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostało zamieszczone ogłoszenie o ogłoszonym na dzień 21.08.2019 roku, przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy. Treść ogłoszenia do pobrania.