Skip to main content

Ogłoszenie

2019-07-19

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicy ogłoszeń sołectwa Jelonki, Rychliki, Krupin – Kiersity oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostały umieszczone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Treść ogłoszeń:

Wykaz do sprzedaży z dnia 18.07.2019 – działka nr 146/16 i 39/2 obręb Jelonki
Wykaz do sprzedaży z dnia 18.07.2019 – działka nr 219/5 obręb Rychliki
Wykaz do sprzedaży z dnia 18.07.2019 – działka nr 166/2 obręb Krupin