Skip to main content

Ogłoszenie

2019-10-02

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ została zamieszczona informacja o wynikach ogłoszonych na dzień 27.09.2019r. przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gminnych.