Skip to main content

Ogłoszenie

2019-10-03

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicy ogłoszeń sołectwa Marwica (Topolno Wielkie) oraz sołectwa Rejsyty, a także na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostało zamieszczone ogłoszenie o ogłoszonych na dzień 08.11.2019 roku, przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy (pomieszczenia użytkowe w Rejsytach i działka niezabudowana w Topolnie Wielkim).