Skip to main content

Ogłoszenie

2019-10-04

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ została zamieszczona informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 02.10.2019 roku, na sprzedaż nieruchomości rolnej w Jelonkach (dz. nr 181/4).