Skip to main content

Ogłoszenie

2019-05-07

Zapraszamy mieszkańców Gminy Rychliki do składania wniosków na wsparcie operacji w ramach „Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Nr naboru

Nazwa zakresu tematycznego operacji

Limit

14/2019/PI

Podejmowanie działalności gospodarczej

600 000,00 PLN

15/2019/PI

Rozwijanie działalności gospodarczej

181 923,29 PLN

16/2019/PG

Zadania w Projekcie Grantowym związanym z tematem „Aktywna wieś, świetlica, świadomy obywatel”

155 765,62 PLN

 

W bieżących naborach będzie można uzyskać wsparcie na operacje w poszczególnych zakresach:

Nabór wniosków będzie trwał od 6 do 20 maja 2019 roku.
Więcej informacji można uzyskać w Biurze KE LGD przy ul. Komeńskiego 40 w Elblągu oraz na stronie www.kanal-elblaski-lgd.pl
Prezes Zarządu LGD Kanał Elbląski