Skip to main content

Ogłoszenie

2019-06-12

Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach informuje, że w związku z panująca suszą zabrania się używania wody do podlewania ogródków i mycia samochodów. Nie stosowanie się do zalecenia może spowodować poważne trudności podczas zaopatrzenia w wodę. Biorąc pod uwagę zjawisko obniżania lustra wody i tendencji zmniejszania się zosobów wodnych, zaleca się oszczędne gospodarowanie wodą oraz retencjonowanie.