Skip to main content

Ogłoszenie

2019-10-11

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicy ogłoszeń sołectwa Jelonki, a także na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostało zamieszczone ogłoszenie o ogłoszonych na dzień 14.11.2019 roku, przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy (działka rolna w Jelonkach).