Skip to main content

Ogłoszenie

2019-10-09

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicy ogłoszeń sołectwa Lepno – Buczyniec oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ został umieszczony na okres 21 dni licząc od dnia 09.10.2019 roku, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowe (działka nr 49 – obręb Lepno – sprzedaż prawa użytkowania wieczystego).