Skip to main content

Ogłoszenie

2019-10-09

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicy ogłoszeń sołectwa Lepno – Buczyniec oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostało zamieszczone ogłoszenie o ogłoszonym na dzień 14.11.2019 roku, przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy (działka nr 6/9 – budynek hydroforni w Dziśnitach).