Skip to main content

Ogłoszenie

2019-10-23

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicy ogłoszeń sołectwa Jelonki, a także na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ została zamieszczona informacja o wyniku ogłoszonego na dzień 22.10.2019 roku, przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy (działka nr 146/16 w Jelonkach).