Skip to main content

Ogłoszenie

2019-11-07

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach, na tablicy ogłoszeń sołectwa Krupin – Kiersity oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zamieszczony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (sprzedaż prawa użytkowania na rzecz użytkownika wieczystego).