Skip to main content

Ogłoszenie

2019-11-15

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ została zamieszczona informacja wyniku kolejnego (trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 14.11.2019 roku, na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy (działka rolna nr 181/4 w Jelonkach).