Skip to main content

Ogłoszenie

2019-03-27

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicy ogłoszeń sołectwa Rejsyty, Jankowo, Rychliki i w miejscowości Barzyna oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostały zamieszczone wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Wykazy wywieszone będą na okres 21 dni, licząc od dnia 27.03.2019 roku. Treść wykazów do pobrania.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży – lokal użytkowy w budynku 23 Rejsyty
Wykaz nieruchomości do sprzedaży – Jankowo, Barzyna