Skip to main content

Ogłoszenie

2019-07-04

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicy informacyjnej sołectwa Jelonki oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostały umieszczone ogłoszenia o ogłoszonym na dzień 08.08.2019 roku, kolejnym (trzecim) przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Rychliki, położonych w Jelonkach (działka nr 146/19 i nr 146/20).

Treść ogłoszenia do pobrania.