Skip to main content

Ogłoszenie

2019-11-18

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ została zamieszczona informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 08.11.2019 roku, na sprzedaż nieruchomości w Topolnie Wielkim (działka nr 36).