Skip to main content

Ogłoszenie

2019-11-25

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostały zamieszczone na okres 21 dni, licząc od dnia 25.11.2019r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Rychliki.