Skip to main content

Ogłoszenie

2019-12-09

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicy ogłoszeń sołectwa Rychliki, a także na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostało zamieszczone ogłoszenie o ogłoszonym pierwszym przetargu ustnym ograniczonym, na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 219/5 obręb Rychliki, stanowiącej własność Gminy.