Skip to main content

Ogłoszenie

2020-01-20

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicy informacyjnej sołectwa Jelonki oraz na stronie internetowe BIP UG Rychlikij: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostało zamieszczone ogłoszenie o ogłoszonym na dzień 27.02.2020 roku, kolejnym (czwartym) przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy (obręb Jelonki działka nr 181/4).