Skip to main content

Ogłoszenie

2020-01-22

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach, na tablicy informacyjnej sołectwa Jelonki i na stronie internetowe BIP UG Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostało zamieszczone ogłoszenie o ogłoszonym na dzień 27.02.2020roku, III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej nr 39/2 o pow. 2,12 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Jelonki Gmina Rychliki, stanowiącej własność Gminy Rychliki.