Skip to main content

Ogłoszenie

2019-05-17

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicy ogłoszeń sołectwa, w którym położona jest nieruchomość oraz na stronie internetowej: www.rychliki.pl i http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/, zostały zamieszczone wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Wykazy wywieszone zostały na okres 21 dni, licząc od dnia 17.05.2019 roku.

Wykaz do sprzedaży – hydrofornia w Śliwicy i Dziśnitach
Wykaz do sprzedaży – działka w Topolnie Wielkim
Wykaz do sprzedazy – Jelonki – działka rolna