Skip to main content

Ogłoszenie

2020-04-23

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ została zamieszczona informacja o wyniku przetargów ustnego nieograniczonych, ogłoszonych na dzień 23.04.2020r. roku, na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Rychliki (działka nr 4/36 w Kiersitach, budynek po. B. hydroforni w Rejsytach, działka nr 146/21 i nr 146/22 w Jelonkach)/. Treść informacji do pobrania poniżej:

działka 4/36 w Kiersitach

działka 146/21 w Jelonkach

działka 146/22 w Jelonkach

budynek po hydroforni w Rejsytach