Skip to main content

Ogłoszenie

2020-05-04

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicy ogłoszeń sołectwa Rychliki, a także na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ została zamieszczona informacja o wyniku II przetargu, ogłoszonego  na dzień 30.04.2020 r., na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 219/5 obręb Rychliki, stanowiącej własność Gminy. Treść informacji do pobrania.