Skip to main content

Ogłoszenie

2020-06-05

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicy informacyjnej sołectwa Rejsyty oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Rychlikach: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostało zamieszczone ogłoszenie o ogłoszonym na dzień 15.07.2020 roku, kolejnym (trzecim) przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki (nieruchomość składająca się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/2 zabudowanej budynkiem byłej hydroforni i nr 1/3 (droga), położone w Rejsytach Gmina Rychliki). Treść ogłoszenia do pobrania.