Skip to main content

Ogłoszenie

2020-07-08

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach, na tablicy ogłoszeń sołectwa, w Rychliki oraz na stronie internetowej UG Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostało zamieszczone ogłoszenia o ogłoszonym na dzień 13 sierpnia 2020 r., III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej nr 219/5 obręb Rychliki. Treść ogłoszenia do pobrania.