Skip to main content

Ogłoszenie

2020-07-21

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej: UG Rychliki http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostały zamieszczone na okres 21 dni licząc od dnia 21.07.2020 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony do 3 lat (kolejna umowa z dotychczasowym dzierżawcą). Działka w Kiersitach i działki w Rychlikach. Treść wykazów do pobrania: