Skip to main content

Ogłoszenie

2019-05-21

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicy ogłoszeń sołectwa Rejsyty, Jankowo, Rychliki i w miejscowości Barzyna oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostały zamieszczone ogłoszenia o ogłoszonych na dzień 26.06.2019 roku przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy. Pobierz wykaz