Skip to main content

Ogłoszenie

2020-08-17

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach, na tablicy ogłoszeń sołectw Wopity oraz Krupin, a także na stronie internetowej UG Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostały zamieszczone ogłoszenia o ogłoszonych na dzień 22 września 2020 r. przetargach na sprzedaż następujących nieruchomości gminnych: