Skip to main content

Ogłoszenie

2020-08-21

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach, na tablicy ogłoszeń sołectwa Krupin, a także na stronie internetowej UG Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostało zamieszczone ogłoszenie o ogłoszonym na dzień 30 września 2020 r. przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej nr 2/14 obręb Krupin. Treść ogłoszenia do pobrania znajduje się tutaj.