Skip to main content

Ogłoszenie

2020-09-28

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicy ogłoszeń sołectwa Lepno-Buczyniec, a także na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ została zamieszczona informacja o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla “Przebudowy drogi gminnej nr 104009N na odcinku Lepno-Buczyniec”, planowanej do realizacji na działkach 75/1, 75/2 i 78 w obrębie Lepno, a także na działkach 61/1, 62, 64 oraz 91/6 w obrębie Buczyniec. Pobierz treść ogłoszenia.