Skip to main content

Ogłoszenie

2020-10-09

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach, na tablicy ogłoszeń sołectwa Krupin, a także na stronie internetowej UG Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostało zamieszczone ogłoszenie o ogłoszonym na dzień 13 listopada 2020 r. przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej nr 2/14 w obrębie geodezyjnym Krupin. Treść ogłoszenia do pobrania znajduje się tutaj.