Skip to main content

Ogłoszenie

2020-10-21

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej: UG Rychliki http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Krupin została zamieszczona informacja o wynikach przetargów ogłoszonych na dzień 21.10.2020 r. na sprzedaż nieruchomości nr 214/4 oraz 214/5 w obrębie geodezyjnym Krupin. Treść ogłoszeń do pobrania: