Skip to main content

Ogłoszenie

2020-10-20

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej: UG Rychliki http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Rychliki została zamieszczona informacja o wynikach przetargów ogłoszonych na dzień 20.10.2020 r. na sprzedaż nieruchomości nr 148/11, 148/12 oraz 148/13 w obrębie geodezyjnym Rychliki. Treść ogłoszeń do pobrania: