Skip to main content

Ogłoszenie

2020-11-06

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej: UG Rychliki http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ oraz na tablicy ogłoszeń sołectw Rychliki, Wysoka oraz Wopity zostały zamieszczona informacje o wynikach następujących przetargów: