Skip to main content

Ogłoszenie

2019-07-09

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicy ogłoszeń sołectwa Śliwica (tablicy ogłoszeń w Budkach) oraz sołectwa Lepno – Buczyniec (oraz w miejscowościach Dziśnity, Gołutowo) i na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostało zamieszczone ogłoszenie o ogłoszonych na dzień 13.08.2019 roku, przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy. Treść wykazów do pobrania.