Skip to main content

Ogłoszenie

2020-11-30

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach wywieszony został na okres 21 dni licząc od dnia 30.11.2020 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki, przeznaczonych  do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres  do 3 lat (kolejna umowa). Treść wykazu do pobrania znajduje się tutaj.

Bliższych informacji dotyczących nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z gminnego zasobu nieruchomości można uzyskać w UG w Rychlikach pok. nr 2a, tel. (055) 248-81-50 lub 55 wew.29.