Skip to main content

Ogłoszenie

2019-09-19

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicy ogłoszeń sołectwa Jelonki, oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostało zamieszczone ogłoszenie o ogłoszonym na dzień 22.10.2019 roku, przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy (obręb Jelonki działka nr 146/16).