Skip to main content

Ogłoszenie

2019-07-15

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicy ogłoszeń sołectwa Marwica i w miejscowości Topolno Wielkie oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostało zamieszczone ogłoszenie o ogłoszonym na dzień 21.08.2019 roku, przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy.

Treść ogłoszenia do pobrania.