Skip to main content

Ogłoszenie

2013-03-13

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2012 r. poz.391) oraz Uchwałą Rady Gminy nr VIII/60/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Rychliki mają obowiązek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2013r.