Skip to main content

Ogłoszenie o przetargu

2017-01-24

Ogłoszenie drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej w Jelonkach

Wójt Gminy Rychliki – podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach i na stronie internetowej http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ umieszczone zostało ogłoszenie o ogłoszonym na dzień 28 lutego 2017r. drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 57/7 o powierzchni 0,8100 ha, położonej w Jelonkach obręb geodezyjny Jelonki Gmina Rychliki.  

Bliższych informacji dotyczących przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w UG w Rychlikach, pok. 2a, tel. (55) 248 – 81 – 50 wew. 29.