Skip to main content

Ogłoszenie

2012-02-21

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie Gminy Rychliki lub na rzecz jego mieszkańców, do przedstawienia własnych propozycji odnośnie priorytetowych zadań publicznych, zlecanych przez Gminę Rychliki do realizacji organizacjom pozarządowym w 2012 roku.
Powyższe związane jest z przygotowywanym projektem Rocznego Programu Współpracy Gminy Rychliki z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 i dotyczy planowania priorytetowych zadań publicznych w poszczególnych obszarach określonych w art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.).

Jednocześnie informujemy, że możliwe jest zgłaszanie także innych uwag i sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu.
Będziemy wdzięczni za włączenie się do prac nad jego brzmieniem.
Oczekujemy na opinie i wnioski do 22 luty 2012 r. do dnia 09 marca 2012 roku do godziny 15:00.

Należy je składać na piśmie w Urzędzie Gminy Rychliki lub elektronicznie : tomasz.kucej@rychliki.pl
Propozycje można będzie przedstawić także na spotkaniu z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 24 lutego oraz 5 marca br. o godz. 10:00 w sali biblioteki w Rychlikach

Zarządzenie
Roczny Program Współpracy Gminy Rychliki z organizacjami pozarządowymi na rok 2012
Formularz zgłaszania uwag i wniosków