Skip to main content

Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia

2014-03-24

Święty Gaj, dnia 24.03.2014r.

Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego
w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. akt OL.VIII NS-REJ.KRS/000719/14/650 z dnia 24 stycznia 2014 r. wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Świętego Gaju z siedzibą w Świętym Gaju 27, 14-411 Rychliki.

Likwidatorami stowarzyszenia ustanowieni zostali: Marlena Grocholska, Miron Król, Paweł Giza.

Likwidatorzy:
Marlena Grocholska
Miron Król
Paweł Giza